Sekcja podróżnicza

Stowarzyszenie "Zagłębie Podróżników" to inicjatywa zapoczątkowana przez kilkoro ciekawych świata ludzi i skierowana do każdego pragnącego podróżować. Bez względu na wiek czy ograniczenia, do ludzi z pasją, dla których motywem wyjazdu jest chęć poznania środowiska oraz kultur odwiedzanych obszarów. 


Zależy Nam na zbieraniu doświadczeń, a także na propagowaniu i popularyzacji turystyki indywidualnej. Przede wszystkim jednak, zależy Nam na udzielaniu wzajemnego wsparcia w poznawaniu i doświadczaniu świata. Podróż to najwyższa forma specjalizacji turystyki kwalifikowanej, w szerokim tego słowa znaczeniu. Uprawianie jej wymaga specjalnego przygotowania - zarówno psychofizycznego, jak i logistycznego. Uodpornienia na trudy, przewidywania mogących pojawić się trudności, umiejętności zachowania się w środowisku naturalnym, czy odmiennej kulturze. Zależy Nam na popularyzacji tego rodzaju turystyki, której cechą jest wszechstronność oraz samodzielność turysty, uprawiającego różnego rodzaju aktywności turystyczne, wymagające odpowiednich umiejętności praktycznych, zaradności, doświadczenia oraz wiedzy.

Stale rosnące zainteresowanie taką formą turystyki, popchnęło Nas w stronę sformalizowanego działania na rzecz zintegrowania tego środowiska, a także promocji i edukacji w tej dziedzinie. 

Nasze cele chcemy osiągać poprzez organizowane warsztaty, wyjazdy, pokazy czy też wspólne planowanie podróży, a także ciekawe spotkania z Tymi najlepszymi.