Kursy nurkowania

USŁUGI » Kursy nurkowania

ASTD (Association of Sport and Technical Divers)

Jest organizacją która działa i szkoli w dziedzinie nurkowania sportowego oraz technicznego. Szkolenia nurkowe obejmują nurkowania rekreacyjne, techniczne, nurkowanie ze specjalnymi mieszankami Trimix, nurkowania w pomieszczeniach zamkniętych, nurkowania z rebreatherami o zamkniętym i półzamkniętym obiegu oraz nurkowania w wielu specjalizacjach. W chwili obecnej ASTD działa na całym świecie, certyfikaty tych federacji są rozpoznawalne oraz cenione w każdym zakątku świata.

 

PROGRAM SPORTOWY KOSZT KURSU KOSZT CERTYFIKATU
ASTD OWD - kurs podstawowy 1 200,00 zł 140,00 zł
ASTD OWD JUNIOR - kurs podstawowy 1 200,00 zł 140,00 zł
ASTD AOWD 900,00 zł 140,00 zł
ASTD EXPERIENCED (DEEP DIVER) 1 500,00 zł 140,00 zł
ASTD RESCUE 900,00 zł 140,00 zł
ASTD DIVEMASTER 2 400,00 zł 140,00 zł

 

PROGRAM SPECJALIZACJI KOSZT KURSU KOSZT CERTYFIKATU
ASTD WRECK DIVER 600,00 zł 140,00 zł
ASTD NITROX DIVER 400,00 zł 140,00 zł
ASTD ICE DIVER 400,00 zł 140,00 zł
ASTD DRY SUIT 400,00 zł 140,00 zł
ASTD CAVERN DIVER 1 500,00 zł 140,00 zł
ASTD SIDEMOUNT 1 200,00 zł 140,00 zł
ASTD CONTAMINETED (ograniczona widoczność) 400,00 zł 140,00 zł

 

PROGRAM TECHNICZNY KOSZT KURSU KOSZT CERTYFIKATU
ASTD TECHNICAL NITROX DIVER (40) 1 800,00 zł 160,00 zł
ASTD NORMOXiC TRIMIX DIVER (66) 2 500,00 zł 160,00 zł
ASTD TRIMIX DIVER (110) 3 000,00 zł 160,00 zł
ASTD TECHNICAL WRECK DIVER 1 500,00 zł 160,00 zł
ASTD TECHNICAL CAVE/MINE DIVER 3 000,00 zł 160,00 zł
ASTD TECHNICAL SIDEMOUNT DIVER 1 200,00 zł 160,00 zł
ASTD TRIMIX BLENDER 800,00 zł 160,00 zł

 

PROGRAM CCR KOSZT KURSU KOSZT CERTYFIKATU
ASTD REBREATHER TECHNICAL DIVER (40) 4 000,00 zł 160,00 zł
ASTD REBREATHER NORMOXIC TRIMIX DIVER (60) 3 500,00 zł 160,00 zł
ASTD REBREATHER TRIMIX DIVER (110) 4 000,00 zł 160,00 zł

 

PROGRAM INSTRUKTORSKI KOSZT KURSU KOSZT CERTYFIKATU
ASTD SPORT DIVER INSTRUCTOR 3 600,00 zł 160,00 zł
ASTD TECHNICAL DIVER INSTRUCTOR 5 400,00 zł 160,00 zł
ASTD TECHNICAL CAVE/MINE INSTRUCTOR 9 000,00 zł 160,00 zł
ASTD TECHNICAL WRECK INSTRUCTOR 4 500,00 zł 140,00 zł
ASTD TRIMIX BLENDER INSTRUCTOR 2 000,00 zł 140,00 zł
ASTD NORMOXIC TRIMIX INSTRUCTOR 2 400,00 zł 160,00 zł
ASTD TRIMIX INSTRUCTOR 7 500,00 zł 160,00 zł
ASTD REBREATHER TECHNICAL INSTRUCTOR tel. 160,00 zł
ASTD REBREATHER NORMOXIC TRIMIX INSTRUKTOR tel. 160,00 zł
ASTD REBREATHER TRIMIX INSTRUCOR tel. 160,00 zł
ASTD CROSS z innej organizacji do końca 2015 0,00 zł 160,00 zł

 

OPŁATY KOSZT KURSU KOSZT CERTYFIKATU
ASTD CROSS INSTRUKTORSKI  1 000,00 zł 160,00 zł
ASTD INSTRUKTOR TRAINER - OPŁATA ROCZNA 1 000,00 zł  
ASTD INSTRUKTOR - OPŁATA ROCZNA 600,00 zł  
ASTD DIVEMASTER - OPŁATA ROCZNA 400,00 zł  
ASTD UPGRADE NA KOLEJNY POZIOM INSTRUKTORSKI 200,00 zł