Regionalny program operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Pawłowski Daniel ZSW – SENSOART

 

Tytuł Projektu: Rozszerzenie działalności w zakresie aktywnych form turystyki oraz poprawa jakości ich świadczenia.

 

Wartość projektu: 190 002,95 PLN

Wartość dofinansowania: 92 942,76 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl